www.gxgs.net > 简便计算题大全五年级及答案六十道题

简便计算题大全五年级及答案六十道题

题目不完整,不能正常作答

15×(9×10×8)

(0.5+ x)+ x =9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=...

简便运算: ① 4×127 +4×29 + 57 ×4 ② 567+98 ③ 213 ×12.5×67 ×8 ④ 127 - 56 - 16 ⑤ 2178 ÷7 ⑥ (13 + 15 )×45 ⑦ 0.4×7+0.4×3

打开百度 依次输入: 简便运算 解方程 应用题 进行搜素 找到你想要的就行了

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.00 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×6 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×5.2 2.22×3....

1.赵云以分期付款的方式买了一台手提电脑,有两种付款方式,一是一个月付款850元,以后每月付款250元;一是前半月付400元,后半月付200元。两种付款方式总款数及时间都相同。求这台电脑的价格。 2.1000个连续自然数的积是奇数还是偶数?为什么?...

一般四十分钟

一、计算: 1、竖式计算(得数精确到百分位) 8.63×0.42 0.38×2.6 2、脱式计算(能简算的要简算) 0.125×0.25×8×47.4×0.28+0.28×2.6 4.8×0.9+0.48 (4-0.4)×2.5 3、列竖式计算 4.83÷3 36.8÷16 59.51÷11 2、用竖式计算(并验算) 8.64÷8 29.29÷29 111÷0...

(a+b)+ c = a +(b+c) 1. 2.73 + 0.89 + 1.27 2. 4.37 + 0.28 + 1.63 + 5.72 a-b-c = a -(b+c) 1. 10 - 0.432 - 2.568 2. 9.3 - 5.26 - 2.74 3. 13.4-(3.4+5.2) 4. 14.9-(5.2+4.9) 5. 18.32 - 5.47 - 4....

网站地图

All rights reserved Powered by www.gxgs.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gxgs.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com